MIRRORS OF ENGLANDNa panství Catherine Anne Haywoodové se sjíždí společnost ze všech koutů Anglie. Důvodem není jeden z banketů, kterými byla slečna Haywoodová, ikona londýnské společnosti, proslulá. Nechystá se ani její svatba, která se měla stát událostí roku. To kvůli pohřbu přijíždí všichni hosté.
Slečna Catherine Haywoodová před pár dny náhle zesnula a zanechala na tomto světě svou milující rodinu, snoubence a mnoho přátel z londýnské společnosti. A nejen z ní – vždyť slečna Haywoodová podporovala mnoho umělců, vědců a mágů ze všech koutů Anglie. Ti všichni míří na sever, aby se naposledy rozloučili.

Mirrors of England je výpravný obsahový larp, který vás zavede do světa inspirovaného knihou Susanny Clarkové Jonathan Strange a pan Norrell. Příběh se odehrává na šlechtickém panství v severní Anglii roku 1820 za vlády Jiřího IV. Ve hře se hráči setkají se společenskými intrikami, romantikou, politikou, tajemnem a pravou anglickou magií. Ujmou se rolí anglických dam a gentlemanů převážně z vyšších společenských vrstev.

V roce 2022 proběhnou dva české běhy v termínu 11. – 13. listopadu 2022 a 18. – 20. listopadu 2022.

Každý běh trvá od pátečního večera do sobotní noci. Hře předcházejí předherní workshopy (páteční večer a sobotní dopoledne), hra samotná trvá cca 10 hodin.

STYL HRY

Je nám jasné, že téměř každý je zvyklý na jiné larpy: nebo třeba jede na svůj první. V následujících záložkách se pokusíme co nejlépe popsat herní styl naší hry, abychom se naladili na stejnou vlnu. Prosím pokud máte nějaké otázky, nebo námitky, neváhejte nás kontaktovat na mirrors@rolling.cz nebo na naší FB page.Tajemství jako zásadní součást hry

Larp Mirrors of England je postaven na množství záhad a osobních tajemství, proto není žádoucí, aby si je hráči před hrou vyzradili, nebo spolu řešili, jak budou hrát konkrétní scény. Prvek překvapení nám přijde natolik zásadní, že jsme přesvědčeni, že by jeho vyzrazení mohlo zkazit prožitek ze hry.

Hra je převážně konverzační

Hra se odehrává především v uzavřených prostorách zámku a dala by se označit za konverzační drama o magii. Může se ovšem stát, že v průběhu hry nastanou poněkud akčnější situace – bude potřeba například zastavit zločince. V tom případě bude třeba rázně zakročit – je zcela v pořádku, když v takové chvíli sluha chytne dotyčného za flígr a přivede výtečníka k zodpovědnosti, dámě se udělá lehce mdlo a důstojník tasí šavli a v případě ohrožení ji i použije. V rámci hry ale půjde o zcela výjimečné situace a jistě je poznáte.
Jinak je konflikty mezi postavami žádoucí řešit rozmluvou, ke rvačce by dojít nemělo. Dámy se samozřejmě neperou a gentlemani budou v případě krize odtrženi dříve, než k něčemu takovému vůbec dojde.

Osobní vs. celkový příběh

Každý z účastníků na začátku dostane předpřipravenou postavu s množstvím vlastních zápletek a vazeb na ostatní postavy. Kromě osobních zápletek má hra i hlavní jednotící příběh, na který jsou postavy více či méně navázány. Může se stát, že v některých situacích upřednostníte řešení hlavní dějové linie před osobním dramatem a obráceně. Oběma liniím přikládáme stejnou důležitost.

Nerovnost ve hře

Všichni hráči jsou si rovni a každý z hráčů má připravený obsah hry nezávisle na tom, jakou postavu hrají.
Téma nerovnosti a sociálních rozdílů je ale důležitým tématem hry. Rozdílná práva mají lidé výše postavení oproti sluhům, muži oproti ženám, anglikáni proti katolíkům. Mezi lidmi z vyšší společnosti jsou také rozdíly a roli hraje původ, majetek a současné společenské postavení.
Co se týče postavení žen ve společnosti, hra reflektuje zejména právní situaci. To se například promítá do otázek dědického řízení po slečně Haywoodové. V ostatních případech než právních je ženská otázka závislá na konzervativním nebo liberálním nastavení postav. Velmi zjednodušeně lze říci, že konzervativci upřednostňují tradiční dělení společnosti, kdy je žena v pozadí a podporuje svého manžela, zatímco liberálové berou ženy jako rovnocenné partnery pro diskusi. Ani ti největší konzervativci nebudou ale na hře zakazovat ženám mluvit. Konzervativní a liberální názory zastávají ve hře muži i ženy. Ve hře se neobjevuje téma sexuálního násilí nebo jiného násilí vůči ženám.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování na běhy v roce 2022 bude spuštěno 4. 4. 2022 a bude uzavřeno po dvou týdnech 17. 4. 2022 ve 22 hodin.

Přihlašování je na základě intervalu, všechny přihlášky došlé v daném intervalu mají stejnou váhu (nejedná se o klikfest). Nad svými odpovědmi na otázky v dotazníku se máte tedy čas zamyslet.

Registrace probíhá formou přihlašovacího dotazníku, kde kromě základních osobních údajů zaškrtáváte i svou preferenci různých typů zápletek a odpovídáte na otázky ohledně vašich hráčských preferencí. Dotazník má více částí a v každé z nich máte možnost upřesnit své odpovědi v komentáři, pokud máte pocit, že přednastavené odpovědi dostatečně nevystihují vaši širokou hráčskou duši. Vyplnění přihlašovacího formuláře by vám nemělo zabrat více než 15 minut.

Pokud se kapacita hry po uplynutí prvního intervalu naplní, ukončíme přihlašování. V případě většího zájmu, než je kapacita hry, budeme účastníky losovat. Pár hráčských míst (ale ne rolí) je vyhrazeno členům organizačního týmu. Nejpozději za týden, tedy v pondělí 25.4.2022, potvrdíme účast vylosovaným hráčům a zašleme jim medailonky postav, které si na hře mohou zahrát. Jejich preference (tři pozitivní volby a jednu negativní volbu) budeme chtít zpět do pár dní, abychom co nejdříve mohli rozdělit postavy. Vyhrazujeme si právo přidělit hráčům i jinou postavu, než si vybrali podle medailonků, pokud se jejich vybrané postavy budou výrazně odchylovat od toho, co uvedli v dotazníku.

Do konce května plánujeme seznámit hráče s rozdělením rolí na jednotlivé běhy. Po rozdělení postav a potvrzení hráčů budeme všem hráčům posílat dotazník, kde bude třeba vyplnit míry kvůli kostýmům a informace ke stravování. Nevyplnění dotazníku i přes opakované urgence může být důvodem pro vyloučení hráče ze hry.

Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději do 12. 6. 2022.

Praktické informace


O nás

Rolling spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her, je nezisková organizace tvořená nadšenými lidmi s dlouholetými zkušenostmi z oblasti pedagogiky, zážitkových projektů a občanského vzdělávání.


Lucie Chlumská

Vystudovala psychologii a již několik let pracuje jako personalistka. Larpům se věnuje pět nabitých let. Každý rok napíše komorní larp a podílela se také na tvorbě výpravné hry De la Bête či na hře Legie: Sibiřský příběh. Je členkou Rollingu. V týmu dohlíží na to, aby se ve hře objevil vyvážený poměr magie, švarných důstojníků a kvalitní romantiky. A taky bude možná poprvé přišívat knoflíky.

David Michálek

Vystudoval umělecký obor a křečovitě se ho drží, i když by pravděpodobně byl lepším kuchařem, vojákem, nebo uklízečem. Larpům se věnuje žalostně dlouho, ale stále spoustu věcí nepochopil. Nepodílel se na významější akci, než je Cave Canem. Je Johnny Deppem pražské larpové scény (rád hraje odlišné role, vzhledově by se nikdy nepovyšoval), je závislý na Sibiři a pekle na kolečkách. V týmu dohlíží na genderovou korektnost a líbivé ženské zápletky, jelikož má jako jediný křehkou dívčí duši a jeho kalhoty nosí Eva.

Eva Wagner

Někdo se narodí a má rozum, jiný má štěstí, v jejím případě bylo však štěstí tou rozumnější volbou – je to totiž jediný důvod, proč se dožila dospělosti. Vychovali ji vlci v lese, a proto je jasné, že je to ona, kdo v teamu nosí kalhoty, zabíjí kance a umí otevřít lahváče zubama. Je členkou Rollingu, podílela se na hrách De la Bête, Legie: Sibiřský příběh a dalších. Knoflíky přišívat nebude. Nikdy.

Jan Staněk

Z jehož tváře odvál vítr radost hned po jeho narození. Mladý a beznadějný larpový designer, ať už to znamená cokoliv. Zastává názor, že v souboji hráče proti hře je jasného vítěze a hráč jím být nemůže. Stojí za hrou Pomoc z nebes – Silvestr 1939, stejně jako za několika dalšími projekty. Je členem spolku Rolling a absolventem filmové produkce.

Organizační tým v roce 2022:

Ondřej Janovský pomáhá v organizačním týmu už od prvních běhů. Je nejzkušenějším a nejlepším herním sluhou na Hurtfew Abbey. V minulosti se staral o rekvizity, vedl tým hráčů krátkodobých postav a v roce 2022 bude mít jako odborník na fešáctví na starosti kostýmy.

Ondřej Hartvich je jedním ze scénografů, kteří pomohli uvést Mirrors of England na nové lokaci. Má také zkušenosti s ovládáním techniky a občas si odběhne i k hraní krátkodobých postav.

Dominika Kovarovičová je druhým členem scénografického dua. Dominika je žena mnoha talentů, a tak mj.  zajišťuje komunikaci s hráči, ukazuje jim, jak se mají změřit, obsluhuje FB page a má na starosti herní maskérnu.

Ondřej Levý je už druhou sezónu naším hlavním technikem, který se stará o to, abychom měli všude dost kabelů, světel a jiných legrací. Možná to tak nevypadá, ale znamená to, že je hlavním mágem celé party.

Klára Wanková je novým členem naší organizační party. V minulosti pro hru vyrobila nějaké zásadní rekvizity a letos si vzala na starosti správu všech rekvizit.

Na realizaci Mirrors of England se podílelo a podílí mnohem více lidí a každému náleží velký dík, že nám pomáhají přivést anglickou magii k životu.

Autorem kreseb použitých na stránkách je skvělá Tia Carolia Ihalainen, které velmi děkujeme.